Zmluvná a skupinová preprava osôb  SLOVENSKO - NEMECKO - HOLANDSKO

 

Prepravná spoločnosť František Gubčík je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti  a koncesie na prepravu osôb podľa vyhlášky č.124 Ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave.

 

Spoločnosť František Gubčík už od roku 2014 ponúka svojím zákazníkom vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu.

 

Hlavnou špecializáciou našej spoločnosti je preprava osôb na trase SLOVENSKO – NEMECKO – HOLANDSKO.

 

Prepravu našich klientov zabezpečuje vodič, ktorý prešiel výberom prihliadajúcim nielen na vodičské schopnosti, ale aj na zodpovedajúci typ osobnosti zaručujúci správne reakcie v záťažových a kritických situáciách.

 

 

Samozrejmosťou u každého vodiča je, že je držiteľom osvedčenia o odbornej  spôsobilosti podľa vyhlášky č.124 Ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave   /preukaz vodiča Taxislužby na prepravu osôb/.